POMIARY

 • pomiary wydajności wentylacji garaży podziemnych
 • pomiary skuteczności wentylacji w budynkach użyteczności publicznej
 • pomiary wydajności wentylacji okapowej
 • pomiary wydajności odciągów przemysłowych i miejscowych
 • pomiary wydajności i skuteczności wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach biurowych
 • pomiary natężenia hałasu instalacji
 • pomiary poziomu hałasu w pomieszczeniach
 • tworzenie dokumentacji pomiarowej

Wykonujemy pomiary na potrzeby:

 • odbiory instalacji wentylacyjnych w budynkach
 • odbiory instalacji przez SANDEPID
 • przeglądy okresowe budynków
 • raporty techniczne stanu działania instalacji wentylacyjnych

Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne certyfikaty kalibracji.

 • Balometr AIR FLOW ASI301 z dzwonami pomiarowymi
 • Anemometr wiatraczkowy z kołnierzami pomiarowymi TESTO 235
 • Kamera endoskopowa INGRIG 500

Napisz do nas w celu uzyskania oferty.