ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

KONTAKT

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zapytania. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Thermodynamika S.C., Lechanice 65, 05‑660 Warka, NIP: 797-205-11-35 Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.