Obiekty przemysłowe

W naszym portfolio znajdują się realizacje dotyczące instalacji wentylacyjnych i chłodniczych, w które wyposażyliśmy zakłady przemysłowe, produkcyjne oraz pomieszczenia techniczne i technologiczne użytkowników komercyjnych.

Oto nasze realizacje:

  • Prima Sp. z o.o. – montaż instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń laboratorium chemicznego
  • Prima Sp. z o.o. – montaż instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń laboratorium chemicznego
  • Pol-Agro Sp.z o.o. – montaż klimatyzacji i komory mroźniczej na potrzeby spożywcze
  • EverGrip Sp.z o.o. – montaż instlacji odciągowej ze stanowiska cięcia płyt GRP
  • Transbit Sp. z o.o. ul. Przyczółkowa w Warszawie – dobór i montaż siłowników przepustnic wentylacyjnch instalacji pieca lutowniczego, rozbudowa instalacji wentylacji wyciągowej stanowisk lutowniczych
  • Hitmark Sp. z o.o. ul. Świetlicowa w Konstancinie-Jeziornej – wykonaliśmy dobór i montaż instalacji wentylacyjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym dydykowanej do obsługi pomieszczeń serwisowych urządzeń drukujących
  • Tewex Sp. z o.o. Dział Produkcji w Kołbieli – montaż wentylacji wyciągowej w wykonaniu przeciwwybuchowym przenaczonej do obsługi pomieszcznia technologicznego, montaż instalacji odciągów z urządzeń drukarskich
  • ICSIR w Józefowie – w ramach rozbudowy wentylacji w pomieszczeniach serwisowych podbasenia, dokonaliśmy doboru i montażu instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej; instalacja zapewnia skuteczną wymianę powietrza w ilości 2200 m3/h, ułatwiając pracę obsługi urządzeń basenowych
  • „POLMOS” Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży w Józefowie – dobór i montaż wentylatorów wyciągowych dachowych i ściennych w zastosowaniu wentylacji awaryjnej budynków produkcyjnych, wykonanie specjalne przeciwwybuchowe
  • „Areometr” Spółdzielnia Pracy, ul. Patriotów w Warszawie – projekt i montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia laboratoryjnego kalibracji areometrów