Nowe wyzwania

Obecnie prowadzimy prace związane z wyposażeniem budynku biurowo-magazynowego o powierzchni 1420 m2 w instalację wentylacji energooszczędnej. System opiera się na dwóch centralalach wentylacyjnych z rekuperacją firmy Mitsubishi Electric. Całkowity strumień wymianianego powietrza z części biurowej to 1400 m3/h. PRACE ZAKOŃCZONE.

OSTATNIE POSTY