Pomiary wydajności wentylacji i hałasu

Wykonujemy pomiary wydajności i skuteczności wentylacji oraz pomiary hałasu.

Sprawność układu wentylacji określa jakość i ilość powietrza dostarczonego do pomieszczenia. Wartości te powinny zawierać się w przedziałach ścisłe określonych przez odpowiednie Normach Budowlane.

Określenie skuteczności wentylacji mechanicznej musi być poprzedzone wykonaniem pomiarów wykorzystując profesjonalne mierniki, sondy i czujniki. Poprawna interpretacja wyników pomiarów pozwala na późniejszą regulację układu na potrzeby projektu wentylacji.

Do pomiarów używamy sprzętu pomiarowego firmy TESTO. Nasze urządzenia posiadają aktualne badania techniczne.

Jesteśmy w stanie zmierzyć takie paramerty jak: temperatura, wilgotność, prędkość powietrza w strefie przebywania, a także ilość powietrza przypadająca na użytkownika pomieszczenia.

Oferujemy usługi w zakresie :

  • pomiary wydajności wentylacji garaży podziemnych
  • pomiary skuteczności wentylacji w budynkach użyteczności publicznej
  • pomiary wydajności wentylacji okapowej
  • pomiary wydajności odciągów przemysłowych i miejscowych
  • pomiary wydajności i skuteczności wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach biurowych
  • pomiary natężenia hałasu instalacji
  • pomiary poziomu hałasu w pomieszczeniach
  • tworzenie dokumentacji pomiarowej

 

Thermodynamika

Wentylacja Klimatyzacja Warszawa


Region Warszawa 

ul. Jana Kazimierza 11
01-248 Warszawa
tel. 888 067 137
e-mail. biuro@theka.pl


Region Grójec Warka Radom

Lechanice 65
05-660 Warka
tel. 791 343 468


NOWOŚĆ - Klimatyzacja ewaporacyjna 

Do oferty montażu i wynajmu wprowadziliśmy klimatyzatory ewaporacyjne  firmy Econair.

 

schemat rekuperatora